Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Foderanalys

SVA utför analyser av foder.
Ko som äter. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA erbjuder en mängd olika foderanalyser. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Bland dessa kan nämnas: 

Mykotoxinanalyser till exempel aflatoxiner, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, T2/HT2-toxiner samt flera andra mykotoxiner.  

Analyser av tillsatser och läkemedel bland annat narasin, monensin och salinomycin. 

Salmonellakontroll för Jordbruksverkets räkning utför SVA analyser i den offentliga kontrollen av foder. Bland dessa kan nämnas kontrollen av salmonella, analys av flera mykotoxiner, samt detektion av kött- respektive fiskbenmjöl i foder. Vissa av våra analyser kan även tillämpas för livsmedel. Vi anlitas bland annat av Livsmedelsverket för offentlig kontroll av vissa mykotoxiner i livsmedel.   

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls