Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Koccidiostatika i foder

SVA utför analyser för påvisande av koccidiostatika i foder.

Koccidiostatika är ämnen avsedda att döda eller hindra tillväxten av parasitiska protozoer (encelliga organismer), och är tillåtna för användning som fodertillsatser i slaktkycklingfoder. Vanliga koccidiostatika hör till gruppen jonoforer. Dessa tolereras mycket olika av olika djurslag varför det är viktigt att inte ”fel” djur äter av ett foder med koccidiostatika tillsatt. Förgiftningar har förekommit.

Eftersom foder till olika djurslag tillverkas i samma produktionslinje kan koccidiostatika ofrivilligt överföras till foder avsett för djur som inte tål sådana substanser. Sådan korskontamination kan inträffa i alla led av produktion och behandling av foder, även under lagring och transport.

Koccidiostatika i foder de inte är avsedda för betraktas som främmande ämnen i djurfoder och därför finns gränsvärden för dessa ämnen i djurfoder. Fastställda gränsvärden för främmande ämnen finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG.

Analyssvar skickas inom tio arbetsdagar.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls