Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Foderanalyser för Suggpengen

Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA utför analys av mögelgifterna deoxynivalenol (DON) och zearalenon (ZEN). Dessa toxiner är vanliga i spannmål och halm och kända för att kunna orsaka problem inom grisuppfödningen. 

DON är känt för att orsaka bland annat fodervägran och störningar i matsmältningen, och därmed lägre produktion.
ZEN har östrogenlik effekt och kan kopplas till fruktsamhetsstörningar, särskilt unga djur är känsliga. Regelbunden analys av mögelgifter är därför ett bra sätt att kvalitetssäkra sitt foder och strö.

Analyssvar skickas inom tio arbetsdagar.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Fördel för flera

Genom att anlita SVA bidrar du med information om förekomsten av mögelgifter i primärproduktionen för gris som underlag för framtida forskningsstudier, till exempel hur mögelgifterna påverkar grishälsa och produktivitet. Genom att ge kraftig rabatt på dessa analyser vill vi ge vinster för både grisproducenter och forskning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls