Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från häst

SVA utför analyser från träckprov avseende parasiter i mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer).

Foto: Bengt Ekberg/SVA

En kontroll av parasitförkomsten är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter, för att inte maskägg skall spridas på betet. Dessutom visar analysresultaten om betesrutinerna fungerar tillfredsställande.

Provtagning

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA, helst samma dag. Lämplig provtagningsmängd per häst är två till tre träckbollar. Materialet förpackas lämpligen i dubbla plastpåsar och läggs i vadderat kuvert eller paket tillsammans med remiss Träckprov häst (pdf).

Träckprovsanalys, kvalitativ (inklusive bandmask)

Prov från enstaka hästar analyseras med en kvalitativ metod som påvisar ägg från bland annat bandmask, blodmask, fölmask och spolmask. Om ingen speciell metod anges utförs denna analys.

Pris 360 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Träckprovsanalys, kvantitativ

Prov från enstaka hästar (där bandmask inte är intressant) analyseras genom äggräkning med McMaster-metod. Denna metod måste efterfrågas speciellt.

Pris 295 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR

Analysen påvisar DNA från stor blodmask. Den efterfrågas speciellt och kan endast utföras tillsammans med kvalitativ träckprovsanalys. Slutsvar inom två till fem dagar. Observera att priset är lägre under våren.

Pris 245 kr under perioden 1 mars till 30 juni (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 450 kr under perioden 1 juli till 29 februari (exkl. exp.avgift och moms)

Stor blodmask (Strongylus vulgaris), odling

Odling utförs för att identifiera stora blodmaskens larver (Stronggylus vulgaris). Odling tar cirka 14 dagar och måste efterfrågas speciellt.

Pris 245 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Övervakning i hästbesättningar (minst åtta hästar)

I besättningar med minst åtta hästar är övervakning av parasiter i hästbesättning fördelaktigt både prismässigt och servicemässigt. Övervakningssystemet ger gårdsanpassad rådgivning baserad på stystematiska träckprovsundersökningar. Särskild remiss för övervakning ska användas. När prov skickas första gången ska även ett frågeformulär  fyllas i och bifogas.
Ta inte för lite prov på våren, vi behöver minst 3 träckbollar per häst.

Före betessläpp, alternativ 1

  • Utförs individuellt  med kvalitativ analys inklusive bandmask
  • Utförs individuellt med PCR för stor blodmask (Strongylus vulgaris)

Pris 410 kr per häst (exkl. exp.avgift och moms)

Före betessläpp, alternativ 2

  • Utförs individuellt med kvalitativ analys inklusive bandmask
  • Samlingsanalys (med max fyra hästar), odling stor blodmask (Strongylus vulgaris), 

Pris 325 kr per häst (exkl. exp.avgift och moms) 

Uppföljning, annan tid på året till exempel hösten 

  • Individuell äggräkning, kvantitativ analys

Pris 160 kr per häst (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls