Endoparasiter - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av endoparasiter hos hund

SVA utför analys avseende endoparasiter i bland annat mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozooer (encelliga organismer) hos hund.

Träckprovsanalys med flotationsteknik

Det är en kvalitativ analys som påvisar ägg av mag-tarmparasiter, till exempel spolmask, hakmask, piskmask och koccidier. Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktion).

Pris 335 kr (exkl. exp.agvift och moms)

Träckprovsanalys med sedimentationsteknik

Det är en kvalitativ analys som lämpar sig bättre för påvisande av exempelvis protozooer som Giardia, entamoeba och vissa bandmaskar, tillexempel Mesocestoides och Diphyllobothrium. Vid misstanke om bandmask, skriv det på remissen så letar vi bandmaskleder också.  

Analysen kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktion).

Pris 335 kr (exkl. exp.agvift och moms)

SVA utför

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum)

Giardia och Kryptosporidier

Lungmask

Parasitpaket

Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls