Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av parasiter i träckprov från hund

SVA utför analys avseende endoparasiter i bland annat mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozooer (encelliga organismer) hos hund.

Träckprov kvantitativ, flotationsteknik

Det är en kvalitativ analys som påvisar ägg av mag-tarmparasiter, till exempel spolmask, hakmask, piskmask och koccidier. Analysen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktion). Ingår i Paket: Mag- tarmparasiter och Paket: luftvägsparasiter.

Giardia och kryptosporidier

SVA utför analys för påvisande av cystor av giardia och oocystor av kryptosporidier (Giardia sp. och Cryptosporidium sp.) i träckprov med tekniken immunofluorescens (IF). Ingår i Paket: Mag- tarmparasiter.

Analysen utförs varje helgfri vardag och är klar samma dag.

Lungmask och fransk hjärtmask

SVA utför analys för påvisande av larver av lungmask (Crenosoma vulpis) och fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) i träckprov.

Träckprov ska tas tre dagar i följd, se provtagningsinstruktion.
Observera! Prov bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag. Ingår i Paket: Luftvägsparasiter.

Analysen tar ett dygn innan svar erhålls.

Mag- tarmparasiter, sedimentationsteknik

Det är en kvalitativ analys som lämpar sig bättre för påvisande av exempelvis protozooer som Giardia och Entamoeba samt vissa bandmaskar, till exempel Mesocestoides och Diphyllobothrium. Vid misstanke om bandmask, skriv det på remissen så letar vi bandmaskleder också.  

Analysen kan utföras per individ eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktion).

Träckprov, makroskopisk inspektion

Kvalitativ analys för att påvisa bandmaskleder, så kallade proglottider.

Analysen utförs kostnadsfritt tillsammans med någon av de ovanstående analyserna. Ingår i Paket: Mag- tarmparasiter.

Rävens dvärgbandmask

SVA utför träckundersökning för påvisande av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) hos hund.

Analysen utförs med en PCR-teknik för påvisande av parasitens arvsmassa. Metoden påvisar måttlig till riklig förekomst av bandmask.

Ta cirka 0,5 deciliter träck, förpacka i dubbla och väl förslutna plastpåsar. Träckprovet och remiss skickas sedan i ett vadderat kuvert.
Remiss för utskrift finns i högerspalten.
Observera! Använd handskar när träckprovet hanteras, tvätta sedan händerna noggrant! 

Svarstid: Normalt inom 2 månader.

Fler träckprovsanalyser, se parasitpaket.

Priser

Priser hittar du i vår prislista.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls