Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rabies-Vaccinationskontroll

SVA utför analys av rabiesprov, en antikroppskontroll efter vaccination.

Foto: Helena Ohlsson/SVA

Analysen tar tre hela arbetsdagar, med reservation för omkörningar. Analys påbörjas tisdagar udda veckor.

Prov måste finnas hos SVA, Virologisk diagnostik, senast vardagen innan analys påbörjas. 

OBS! SVA:s laboratorium är inte godkänt av Japan att utföra vaccinationskontrollen för rabies. 

Pris 575 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Analysdag

Rabies analyseras enbart udda veckor, med analysstart tisdag och avläsning torsdag.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls