Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av endoparasiter hos katt

SVA utför träckundersökningar avseende endoparasiter i bland annat mage, tarm och lunga för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozooer (encelliga organismer) hos katt.
Ett parasitprov visar vilket preparat som är lämpligast att använda.

Ett parasitprov innan avmaskning visar vilket preparat som är lämpligast att använda. Foto: SVA

Undersökningar

Träckprov, flotationsteknik

Det är en kvalitativ undersökning som främst påvisar ägg av spolmask och koccidier. Undersökning kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktionen).

Undersökningen utförs varje helgfri vardag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, Giardia och kryptosporidier

Det är en kvalitativ träckprovsundersökning för påvisande av cystor av giardia och oocystor av kryptosporidier (Giardia sp. och Cryptosporidium sp.) med tekniken immunofluorescens (IF).

Undersökningen utförs varje helgfri vardag.

Pris 240 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, Lungmask

Träckprov för analys av lungmask ska tas tre dagar i följd. Observera att prov för lungmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag.

Analysen tar ett (1) dygn innan avläsning kan göras.

Pris 335 kr (exkl.exp.avgift och moms)

Träckprov, Tritrichomonas foetus

Undersökningen utförs med PCR-teknik för påvisande av nukleinsyra av Tritrichomonas foetus.
T. foetus är en encellig parasit som påvisas framförallt i prov från katter med långvarig diarré.

Observera att träckprov som skickas in bör vara fritt från kattsand.

Resultat erhålles inom två till tre arbetsdagar.

Pris 440 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, sedimentationsteknik

Det är en kvalitativ analys som lämpar sig för att påvisa exempelvis protozooer som Giardia sp. och Entamoeba sp.

Undersökningen kan utföras på individuella prov eller på samlingsprov (max tre djur/samlingsprov, se provtagningsinstruktionen)

Undersökningen  utförs varje helgfri vardag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Träckprov, makroskopisk inspektion

Kvalitativ undersökning för att påvisa bandmaskleder, så kallade proglottider.

Undersökningen utförs kostnadsfritt tillsammans med någon av de ovanstående undersökningarna.

Fler parasitundersökningar

Parasitpaket

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls