Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion av tam-/zoodjur

SVA obducerar alla slags djurslag såsom lantbrukets djur, fjäderfä, små- och stora sällskapsdjur, vilda djur, zoodjur etcetera. Det går även bra att skicka in del av kropp.

Läs mer om vad som gäller för obduktioner på fjäderfä och vilda djur.

får, obduktion

Foto: SVA

Vid misstanke om epizooti/zoonos måste alltid kontakt tas med Avdelningen för epidemiologi och smittskydd för konsultation, innan djuren eventuellt transporteras in. De nås alltid via SVA:s växel, även helg, via ett jourtelefonnummer.

Kroppen bör om möjligt förvaras kyld innan insändandet. Är det risk att kroppen inte kan skickas inom några dagar kan det dock vara bättre att frysa kroppen. Vid frysning försvåras den histologiska bedömningen på grund av frysartefakter men en obduktion kan ändå genomföras.

Vid obduktionen undersöks hela djuret oavsett frågeställning. Orsaken till obduktion kan vara olika:

  • plötsliga dödsfall
  • utredningar
  • försäkringsärenden
  • rättsfall
  • misstanke om epizootisjukdom/zoonos (smittsam till andra djur eller människa)

Diagnostiska obduktioner över hälsoläget av lantbrukets djur bekostas av obduktionsanslaget

För att ha en bra kontroll av hälsoläget på lantbrukets djur betalas de diagnostiska obduktionerna till viss del av obduktionsanslaget, via Gård & Djurhälsan AB.

En djurägaravgift debiteras, antingen Gård & Djurhälsan AB för de djurägare som är anslutna (medlemskap skall framgå på inkommande remiss). De djurägare som inte är anslutna till Gård & Djurhälsan AB debiteras djurägareavgiften. (G&D prislista för djurägaravgiften).

En destruktionskostnad tillkommer, från och med 1 februari 2017, som debiteras djurägaren vid obduktion av lantbrukets djur inom obduktionsanslaget. 

Alla djur som obduceras vid SVA destrueras efter utförd obduktion. Denna destruering är kostsam. Statsanslaget betalar en del av vad det kostar att obducera och kremera kroppen av lantbrukets djur efter obduktion, men det täcker endast en del av kostnaderna. Därför behöver SVA ta betalt från djurägaren för en del av destruktionskostnaden. Denna faktura skickas direkt från SVA till djurägaren  efter utförd obduktion och kremering.

Priser för destruktion av lantbrukets djur i samband med diagnostisk obduktion:

Destruktion av antal kg:Pris (exkl. exp.avgift och moms)
< 20 kg 1-3 djur eller per kull 102 kr
20-80 kg 219 kr
80-120 kg 365 kr
>120-600 kg SVIN 584 kr
>120-600 kg NÖT 1168 kr


Ett slutsvar från obduktionen får du oftast inom fyra till sex (4-6) veckor, om inga särskilda omständigheter föreligger.

Obduktion och kremering av sällskapsdjur och zoodjur debiteras alltid insändaren.

Obduktioner vid epizooti/zoonos misstanke utförs i högrisklaboratorium där skyddsdräkt används. Dessa obduktioner bekostas av Jordbruksverket.

Här hittar du obduktionskostnader i vår prislista. Observera att i vissa fall betalar djurägaren en avgift och i andra inte. 

Läs mer om vad som händer med ditt tam-/zoodjur som sänds in för obduktion.

Skicka in djur

Intransporten av ditt djur måste du ordna själv. Hos oss finns det personal som hjälper dig med urlastningen om du kört in djuret själv. En remiss från veterinären skall alltid följa med djuret in till SVA.

Läs mer om olika alternativ att skicka in djur till SVA.

Lämna in djur på SVA

Du kan lämna in ditt djur utan tidsbeställning mellan klockan 07.50 - 16.00 (maj - augusti 07.50 - 15.30), gäller ej misstänkta fall av epizooti/zoonossjukdomar - se ovan.

Remiss

För att ta hand om ditt djur på bästa sätt behöver vi få med en remiss med sjukdomshistoria samt uppgifter om djuret, insändaren, djurägare. Helst bör en veterinär skriva remissen men det går även bra att djurägaren själv fyller i remissen.

Vid frågor

Kontakta Avdelningen för patologi och viltsjukdomar på telefon 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls