Destruktion av biologiskt material - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Destruktion av biologiskt material

SVA:s förbränningsanläggning kremerar små och stora djur. Här destrueras också allt material från SVA:s obduktioner. Vi tar även emot biologiskt avfall från andra kunder och organisationer.

Foto:SVA

Här kremeras allt material från SVA:s obduktionsverksamhet. Även biologiskt avfall från stora delar av landets sjukhus, djur och djurdelar från SLU:s obduktionsavdelning samt från veterinärverksamheter i Mälardalen tas om hand här. 

Ett transportdokument (pdf) måste fyllas i vid varje leverans och skickas med. Dokumentet kan även fyllas i vid inlämnandet. 

Pris 17 kr/kg (exkl. exp.avgift och moms).

Vi tar emot både små- och stora djur för kremering/separatkremering, se vidare under allmän kremering och separatkremering.

Transport av animaliska biprodukter för kremering/destruktion (djurkroppar och biprodukter av slaktade djur)

För dig som lämnar avfall som består av eller innehåller komponenter från djurriket som inte är livsmedel – alltså animaliskt avfall –  eller djurkroppar för kremering gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Information om detta regelverk finns på Jordbruksverkets webbplats.

Enligt förordningen gäller bland annat särskilda bestämmelser om förpackning och märkning av djuret. Här finns även bestämmelser om att en särskild blankett ”Handelsdokument" (pdf) på Jordbruksverkets webbplats för transport skall följa med biprodukten/djurkroppen. Handelsdokumentet ska bifogas tillsammans med SVA:s transportdokument (pdf) för klassificering av önskad tjänst samt avfallskod.

Har du frågor kring regelverket var vänlig kontakta Jordbruksverket direkt.

Fortsatt miljöförbättringsarbete

Som ett led i SVA:s miljöarbete att minska SVA:s bidrag av koldioxid till den globala uppvärmningen använder SVA Biodiesel RME som stödbränsle vid anläggningen. Biodiesel RME uppfyller EU-kraven enligt EN 142 14. Produkten är gjord på raps, odlad i Europa. 

Vi har tillstånd att förbränna 1200 ton per år men för närvarande förbränns drygt 659 ton per år.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls