Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2020-01-27

Sökresultat:

Herpesvirus typ 1 (EHV-1), PCR
Häst
Virologi
D140090
620,00
Herpesvirus typ 1 och/eller 4, antikroppar
Häst
Virologi
D141510
570,00
Herpesvirus typ 1/4-diskriminerande, antikroppar
Häst
Virologi
D141520
345,00
Kastningspaket häst (EHV-1, EHV-4, EAV) (PCR)
Häst
Virologi
D143430
975,00
Luftvägspaket häst (EAV, EHV-1, EHV-4, ERBV, Influensa) (PCR)
Häst
Virologi
D143420
960,00