Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Blod från får för PrP-genotypning

  • Blodprov tas i ett 5 ml vacutainer rör med EDTA-tillsats.
  • Fyll röret till cirka tre fjärdedelar.
  • Lägg röret i en provtagningshylsa och skickas till SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls