Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Blodprovstagning i fjäderfäbesättningar

Material och utrustning

  • Kanyler (Använd gärna en öppen kanyl med kort nål, till exempel grön kanyl 0,8X16.)
  • Blodprovsrör och korkar (rör av plast eller glas utan tillsats)
  • Remiss
  • Vadderat kuvert
  • Bomull eller papper för att stoppa eventuell blödning efter provtagningen

Hantering av fåglarna vid provtagning

Vid blodprovstagning av höns håller man hönan i ryggläge

Bild 1.Vid blodprovstagningen av höns håller man hönan i ryggläge. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Mindre fåglar, till exempel tamhöns, håller man lättast i ryggläge (bild 1) i famnen. Hantera fågeln varsamt så att den kan andas fritt.

Större fåglar, som vuxna kalkoner, gäss och strutskycklingar blir ofta mer stressade än tamhöns och kan vara svåra och tunga att lyfta och hålla. Om de inte kan lyftas kan de placeras på golvet i sidoläge. Vuxna strutsfåglar och ungfåglar av dess arter provtas stående. Stå bakom eller snett bakom fågeln. De flesta strutsar blir hanterbara om en strumpa träs över fågelns huvud. Fågeln föses sedan försiktigt med huvudet före in i ett hörn eller ännu hellre in i en hanteringsanordning.

Vid provtagning av frigående fjäderfä dämpas ljuset i djurutrymmet vilket lugnar fåglarna.

Provtagningsteknik 

Hos de flesta fågelarter tas blodprov från vingvenen (vena cutanea ulnaris). Denna ven löper på vingens insida (bild 2).

 Blodprov tas lättast i venen på insidan av vingen.

Bild 2. Blodprov tas lättast i venen på insidan av vingen.
Foto: Bengt Ekberg/ SVA

Prov kan även tas från höger halsven (vena jugularis). Dun och fjädrar plockas vid behov försiktigt bort från provtagningsområdet och kärlet stasas lätt.

För att minska spridning av sjukdom mellan djuren samt kontaminering av proven ska huden göras ren med alkohol och kanylen bytas mellan varje djur vid provtagning av flera djur.

Provvolym 

För de flesta serologiska analyser krävs inga stora provvolymer. Oftast räcker det med två milliliter blod från fåglar av en vuxen hönas storlek eller större. Från mindre fåglar måste man minska provets volym.

Efter provtagningen

Efter provtagningen trycker man lätt mot kärlet med en bomullstuss eller pappersservett för att stoppa blödningen.

Om serum ska analyseras placeras röret efter provtagningen liggande eller lutande så att blodet kan koagulera längs insidan av röret. Provet bör vila i rumstemperatur eller om möjligt i 37 till 38 grader Celsius i värmeskåp eller en låda med en förvärmd kylklamp (exempelvis i varmt vatten). När provet har koagulerat kan det transporteras till laboratoriet eller förvaras i kylskåp. Vid behov, till exempel över en helg, kan proven förvaras i kylskåp men då bör serumet först hällas av till ett annat rör. Serum är hållbart i en vecka i kylskåp.

Blod och serum från fjäderfän bör aldrig frysas innan det skickas till laboratoriet. Helblod hemolyseras (röda blodkroppar sprängs) och kan då inte användas. Fruset serum kan inte användas om agglutinationstester ska utföras däremot fungerar det för andra serologiska metoder till exempel ELISA.

Märkning av blodprov

Lägg proverna i en plastpåse. Märkning (flocknummer eller dylikt) görs till exempel med etikett på plastpåsen. Individuell märkning kan göras vid behov. Rör av glas tejpas ihop i en rad med kraftig tejp eller placeras i skyddshylsor.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls