Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för att ta ut hjärnstam från nötkreatur

 

1. Lägg nötskallen på skalltaket.

2. Lossa försiktigt nervtrådar och hinnor runt ryggmärgen i öppningen av foramen magnum.

Observera! Gå max 2 cm in med skeden.

3. För in skeden på ovansidan (ventralt) mellan ryggmärg och hinna. För in skeden hela skedbladets längd.

4. Rotera skeden åt båda sidorna, så att sidonervgrenar skärs av.

5. För tillbaka skeden till ovansidan, vinkla ned spetsen och dra försiktigt ut hjärnstammen. Lossa försiktigt eventuella nervtrådar så att hjärnstammen ej skadas då den tas ut.

Glöm ej att märka burk och remiss!

Lägg nötskallen på skalltaket, instruktionen utgår från att skallen ligger i detta läge

1. Lossa försiktigt nervtrådar och hinnor runt ryggmärgen i öppningen av foramen magnum och c:a 2 cm in.

2. För in skeden på ovansidan (ventralt) mellan ryggmärg och hinna.

3. För in skeden hela skedbladets längd (7–8 cm).

4. Rotera skeden åt båda sidor så att sidonerv-grenar skärs av.

5a. För tillbaka skeden till ovansidan, dippa ner spetsen och dra sakta ut hjärnstammen.

5b. Lossa försiktigt eventuella nervtrådar, så att hjärnstammen ej skadas då den tas ut.

7. Rätt uttagen hjärnstam skall ej vara större än att den ryms på skedbladet. OBS! Det är viktigt att hjärnstammen inte skadas under uttagandet.

6. För över hjärnstammen i den uppmärkta provburken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls