Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för att ta ut hjärnstam och lillhjärna från får och get för TSE-undersökning

Lägg skallen på skalltaket, instruktionen utgår från att skallen ligger i detta läge.

Uttag av hjärnstam

1. Lossa försiktigt på hinnor, kärl och nerver runt ryggmärgen i foramen magnums öppning och cirka 1 cm in.

2. För in skeden på ovansidan (ventralt) av ryggmärgen mellan ryggmärg och hinna.

3. Ett motstånd känns då skedbladet förts in cirka 3 cm. Tryck på försiktigt och forcera motståndet.

4. Hela skedbladets längd (cirka 5 cm) skall vara infört för att få med tillräckligt av hjärnstammen.

Observera att det är betydligt svårare att ta ut hjärnstam från får och get jämfört med nöt.

Observera att det är mycket viktigt att lossa nervtrådar, kärl och hinnor runt öppningen i foramen – men gå ej längre in än 1 cm. Då skadas hjärnstammen.

5. Rotera skeden åt båda sidorna, tryck skeden utåt sidorna för att skära av så brett som möjligt.

6. För tillbaka skeden till ovansidan, dippa sked-spetsen och dra den försiktigt bakåt. Lossar inte hjärnstammen lätt så kan det bero på att den fortfarande sitter fast på undersidan. Lossa då försiktigt kvarvarande nervtrådar. För tillbaka skeden till läge på ovansidan och dra bakåt. För över hjärnstammen i uppmärkt provburk.

 

7. OBS! Det är viktigt att hjärnstammen inte skadas under uttagandet, att biten är 4 cm och att obexområdet (pil) är med och intakt.

 

Uttag av lillhjärna

Efter att hjärnstammen tagits ut skall lillhjärnan alltid tas ut från får och getter.

8. Vinkla skeden rakt nedåt, med den konkava sidan av skeden i rostral riktning (dvs. framåt eller mot djurets mun) och för återigen in den genom foramen magnum. För in skeden så långt det går.

9. Rotera skeden för att sköra loss lillhjärnan.

10. Ta försiktigt ut lillhjärnan. För över lillhjärnan i uppmärkt provburk.

11. Upprepa proceduren ytterligare en gång för att få med så mycket av lillhjärnan som möjligt.

12. I burken skall finnas hjärnstam och lillhjärna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls