Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - IB-virus

Provtagning för test av förekomst av IB-virus hos kycklingar.

Utrustning

  • Sax eller skalpell
  • Märkpenna
  • Platstpåse
  • Vadderat kuvert
  • Remissblankett

Proven tas på slaktade eller avlivade djur. IB-virus finns under akutstadiet en kort tid i luftrören men stannar kvar en längre tid efter infektionen i caecaltonsillerna som provtas för virusisolering eller PCR-undersökning.

Provtagningsteknik

Caecaltonsillerna är belägna i de smala delarna av blindtarmen i närheten av

Provtagning av blindtarm.

Provtagning av blindtarm. Foto: Faruk Otman/SVA

blindtarmsförgreningen där de mynnar i colon. Saxen pekar på den på bilden. Tarmpaketet tas ut och blindtarmarna friprepareras. Provet med blindtarmsförgreningen tas ut med sax eller skalpell. Snitten är markerade på bilden. Fem prov från den undersökta flocken tas ut och läggs tillsammans i en plastpåse.

Transport av prover

Proverna kan skickas till laboratoriet per post. Prov för virusisolering måste i vissa fall skickas kylda (i kylväska). Glöm inte att märka proven och fylla i remissen!

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls