Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för insändande av delar från älg

När det inte är möjligt att skicka in hela älgen till SVA, kan man använda följande instruktion för att ta ur och skicka in de viktigaste delarna för obduktion på älg, vuxen eller kalv.

Innan något skickas in kontakta först SVA:s viltsektion.

I väntan på transportkartonger från SVA ska uttagna prover helst förvaras kylt, i andra hand frysas in.

SVA har förpackningsmateriel (plastsäckar, buntband) och transportkartonger som klarar 20 kilos vikt, samt remiss för vilda djur (pdf). Dessa kan skickas ut till berörda jägare efter kontakt med Viltsektionen.

Viktig information 1:

Avliva inte sjuka djur med skott i huvudet. För undersökning av hjärnan är det mer lämpligt med skott i hals (och påföljande avblodning) eller skott i hjärt- och lungområdet.

Viktig information 2:

Om man misstänker sjukliga förändringar i andra delar av kroppen än de som denna instruktion behandlar, är det lämpligt att även skära ut och bifoga dessa delar. Fotografera gärna förändringar som komplement till proverna som skickas in. Desa kan skickas via e-post till vilt@sva.se

Vuxen älg

Tre stycken 20 kilos kartonger krävs.

Kartong 1
Hela skallen, inklusive svalgområdet om möjligt.

Kartong 2
Röda organ (lever, mjälte (se figur 1), hjärt-/lungslag, njurar).

Kartong 3
Löpmage (se figur 2, ej våm och övriga förmagar), med minst ca två till tre meter tunntarm, men helst hela tarmen. Knyt av löpmagsöppningen, som skärs av från förmagarna, med ett snöre eller buntband så att innehållet inte rinner ut.

Önskemål
Ländryggen sågas ur. För att undersöka förekomst av hjänhinnemask är SVA även intresserad av att få in ländryggraden, det vill säga ryggområdet bakom sista revbenet till höfterna. Detta område kan flås och skäras rent från muskulatur så att bara själva kotpelaren är kvar (enklast sågas ryggen tvärs av med två snitt). Ryggbiten kan läggas i någon av kartongerna, där det finns plats.

Älgkalv

Två stycken 20 kilos kartonger krävs!

Kartong 1
Hela skallen, ländrygg (se Önskemål ovan), hjärt-/lungslag.

Kartong 2
Övriga röda organ (mjälte (se figur 1), njurar, lever) i en plastsäck, samt löpmage (se figur 2) med hela tarmen i en annan separat plastsäck. Knyt av löpmagsöppningen som skärs av från förmagarna, med ett snöre eller buntband så att innehållet inte rinner ut. 

Figur 1

Figur 1: Löpmagens lokalisation i förhållande till tunntarm och förmagarna.
Illustration: SVA

 

Figur 2

Figur 2: Mjältens lokalisation (här illustrerat på dovhjort) på djurets vänstra sida, mellan våm och mellangärde.
Foto: SVA

 

Figur 3

Figur 4

Figur 3 och 4: Illustrationer över älgdelarnas fördelning i respektive kartong.
Illustration: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls