Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Koiherpes

Kontakta alltid fisksektionens jourhavande före insändandet. Provtagningsmaterial, packningsmaterial, frigolitlåda samt adresskort för insändning beställs från SVA fisk, telefon 018-67 41 71 eller fiskjour@sva.se.

Provta så här:

Välj i första hand ut avvikare, t.ex. nedsatt reaktionsförmåga, kantstrykare, synliga defekter, döende fisk.
Vid screening bör provtagning inte göras när temperaturen understiger 15ºC.

Prov tas från gäle och njure, i första hand genom svabbprov med steril bomullspinne. Välj om möjligt ett område med vävnadsförändring.

 • Svabb från njure tas genom att topsen sticks in i njurvävnaden och roteras/förs fram och tillbaka i njurvävnaden några gånger.
 • Svabb från gäle tas genom att topsen rullas över flera gällameller från de inre gälbågarna.
 • Alternativt kan gälprovet tas som ett vävnadsprov: Välj lämplig del av gälen, helst i ytterkanten av ställe där man kan se vävnadsförändring (ljusare områden, vävnadsdöd). Skär ut en bit som är ca 5x5 mm lång.
 • Proverna läggs i sterila behållare, t.ex. provrör. Förslut och märk rören noga.
 • Svabb från njure och gäle från EN individ kan poolas i samma behållare inför transport.
 • Om vävnadsprov tas från gäle ska gälprov och njursvabb transporteras i separata behållare.
 • Proverna analyseras per individ eller som en pool med högst två individer i varje. Priset för enstaka prov och för en pool är detsamma. Det ska tydligt framgå av remissen om resultat önskas per individ eller per pool om två individer.
  OBSERVERA!

  Poolning av flera individer, liksom poolning av gälvävnad och njursvabb, måste utföras av SVA för att resultatet ska bli korrekt utvärderat.

Skicka in så här:

För olika tranportmöjligheter, se Skicka in prover och djurkroppar.

Vi rekommenderar att du skickar in prover måndag - onsdag, med BestTransport fungerar det även att skicka torsdag. Risken är annars att proverna inte hinner komma fram till oss innan fredagen.

Detta behöver du för att packa proverna rätt:

 • Transportbehållare
 • Absorberande material
 • Kylklamp
 • Frigolitlåda

Gör så här:

 1. Placera uppmärkta behållare med uttagna prover i en transportbehållare som innehåller absoberande material.
 2. Placera den packade fisken tillsammans med kylklampar i frigolitlådan.
  OBSERVERA! Använd alltid riktiga kylklampar. Man får inte tillverka egna kylklampar genom att frysa vatten i plastpåsar, Dessa har inte samma kylkapacitet som kylklampar och riskerar dessutom att läcka under transporten.
 3. Ifylld remiss läggs i en separat plastficka i paketet.
 4. Tejpa igen paketet med silvertejp eller motsvarande runt hela lockets kant samt med ett kryss av tejp över locket och ner över lockets kanter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls