Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Koiherpes

Koiherpes

Välj i första hand ut avvikare, t.ex. nedsatt reaktionsförmåga, kantstrykare, synliga defekter, döende fisk.
Vid screening bör provtagning inte göras när temperaturen understiger 15ºC.

Prov tas från gäle och njure, i första hand genom svabbprov med steril bomullspinne. Välj om möjligt ett område med vävnadsförändring.

 • Svabb från njure tas genom att topsen sticks in i njurvävnaden och roteras/förs fram och tillbaka i njurvävnaden några gånger.
 •  Svabb från gäle tas genom att topsen rullas över flera gällameller från de inre gälbågarna.
 •  Alternativt kan gälprovet tas som ett vävnadsprov: Välj lämplig del av gälen, helst i ytterkanten av ställe där man kan se vävnadsförändring (ljusare områden, vävnadsdöd). Skär ut en bit som är ca 5x5 mm lång.
 •  Proverna läggs i sterila behållare, t.ex. provrör. Förslut och märk rören noga.
 • Svabb från njure och gäle från en individ kan poolas i samma behållare inför transport. Om vävnadsprov tas från gäle ska gälprov och njursvabb transporteras i separata behållare.
 • Proverna analyseras per individ eller som en pool med högst två individer i varje. Priset för enstaka prov och för en pool är detsamma. Det ska tydligt framgå av remissen om resultat önskas per individ eller per pool om två individer.
 • Observera att poolning av flera individer, liksom poolning av gälvävnad och njursvabb, måste utföras av SVA för att resultatet ska bli korrekt utvärderat.
 • Meddela laboratoriet att prover kommer att skickas in. Proverna bör nå laboratoriet inom 24 timmar, det vill säga skicka ej på fredagar. 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls