Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Luftvägspaket för häst

För att ställa diagnosen virusinfektion vid förkylningssymtom bör virusprov från luftvägarna tas i så tidigt skede som möjligt av sjukdomsförloppet, helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen.

SVA:s Luftvägspaket för häst innebär analys för tre olika virus: abortvirus, EHV-1; rhinopneumonitvirus, EHV-4;  och hästinfluensa, EIV. Metoden spårar smittämnenas arvsmassa, virusnukleinsyra, med PCR-teknik.

Samma prov kan användas för Kvarka-PCR om så anges på remissen.

Utrustning

 • Engångshandskar
 • Ren brems
 • Bomull fuktad med fysiologisk koksaltlösning eller rent vatten
 • E-svabb, provtagningspinne med transportmedium (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy). E-svabb kan beställas från SVA (telefon 018-67 43 00).
  Alternativt kan en steril torr provtagningspinne som läggs i ett sterilt rör användas. Samma känslighet i analysen kan då inte garanteras som vid användandet av E-svabb.
  Trakealaspirat är ett alternativt provmaterial.

Gör så här

 1. Undvik smittspridning och kontamination vid provtagning genom att desinficera/byta bremsen, tvätta och desinficera händerna och byta handskar mellan varje häst. Gäller både provtagare och assistenter.
 2. Torka ur yttre delen av näshålan med en fuktad bomullstuss.
 3. Stryk provtagningspinnen mot slemhinnan längre in i näshålan.
 4. Placera E-svabb-pinnen i sitt rör, bryt av pinnen och sätt på locket. Märk röret med hästens namn och datum.
 5. Ange på remissen att det är ett nässvabbprov (alternativt trakealaspirat) och begär undersökningen Luftvägspaket PCR (EHV-1, EHV-4 och influensa).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls