Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Luftvägspaket hos hund

I luftvägspaket hos hund ingår påvisande av nukleinsyra avseende:

 • Bordetella bronchiseptica
 • Hundens adenovirus, CAV-2
 • Hundens herpesvirus, CHV
 • Hundens parainfluensavirus, PIV-2
 • Influensa A2
 • Hundens coronavirus, CRCoV.

Provet tas från näsborre eller svalg, företrädesvis med en s.k. E-svabb (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy). E-svabb med provrör och transportmedium kan beställas från SVA (tel. 018-67 43 00).

En steril torr provtagningspinne kan också användas men samma känslighet kan då inte garanteras i analysen som vid användandet av E-svabb. Den torra provtagningspinnen läggs i ett sterilt rör eller steril burk.

Det är viktigt att provet tas i ett så tidigt skede som möjligt i sjukdomsförloppet

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls