Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Påvisande av nukleinsyra från virus

Påvisande av nukleinsyra från virus

Nukleinsyra påvisas vid PCR-analys och kan utföras på blod, prov från organ, svabbar, feces, sperma eller andra kroppsvätskor som undersökningsmaterial.

Blod

Påvisande av virusnukleinsyra görs i blodprov taget med EDTA som antikoagulantia (så kallat EDTA-rör). Ett rör fyllt till minst tre fjärdedelar krävs och blodet får inte koagulera. Det är viktigt att röret vickas ett antal gånger så att blodet blandas med det EDTA som finns som ett pulver på rörets insida.

Observera att analys för coronavirus grupp 1 hos katt (FIP), utförs med träck eller bröst-/bukvätska som undersökningsmaterial, inte med EDTA-blod.

Svabb

Vid påvisande av virusnukleinsyra från näsborre, svalg eller ögats bindhinna föredras s.k. E-svabb (ESwab, Copan Innovation Ltd, Brescia, Italy). E-svabb erhålls med provrör och transportmedium och kan beställas från SVA (tel. 018-67 43 00). En steril torr provtagningspinne kan också användas men samma känslighet kan då inte garanteras i analysen som vid användandet av E-svabb. Den torra provtagningspinnen läggs i ett sterilt rör, typ mjölkrör eller steril burk.

Provtagningspinnar med kol eller agar som transportmedium kan inte användas. För vissa undersökningar, t ex svabbar från fågel för testning av fågelinfluensa, finns det rör med speciellt medium som svabben skall placeras i. Rör med medium kan beställas från SVA (tel. 018-67 43 00).

Sperma

För kontroll av förekomst av nukleinsyra från virus i tjursperma behövs minst 100 µl prov per virus som ska analyseras. För detektion av schmallenbergvirus krävs två strån (varje strå innehåller oftast knappt 200µl).

Vävnadsprov generellt

För påvisande av virusnukleinsyra i vävnadsprover (organ, foster, placenta, fosterhinnor etc.) skickas en mindre mängd material (1g är i regel mer än tillräckligt) i en steril burk eller liknande.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls