Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för dopningskontroll urinprov

Urin ska vara spontant avgiven och uppsamlad i håv (provtagningskärl) med en ren plastpåse eller speciell urinsuspensoar.

Provtagningskit för urin.

Förberedelse inför provtagningen

 1. Fyll i ”Remiss för dopningsprovtagning” enligt anvisningar på remissen.
 2. Ta på rena engångshandskar.
 3. För över en plastpåse på provtagningskärlet. Tänk på att inte vidröra plastpåsens insida med händerna utan handskar.

  Provtagning
 4. Samla urinen i plastpåsen i provtagningskärlet.
 5. Öppna urinburkarna genom att lyfta bort hela locket på urinburken utan att dra bort den tätslutande "plastremsan" = sigillet.
 6. Häll över urinen i de två urinburkarna, fyll dem till ungefär till tre fjärdedelar.
  Vid lite urin: Häll minst 50 ml (cirka fem cm) i en burk och resten i den andra burken minst 20 ml (cirka två cm).
  Om urinen understiger minimikraven (30 ml + 20 ml) så ta även blodprov (se provtagningsinstruktionen dopningskontroll blodprov).

 7. Förslut urinburkarna genom att ställa burken på ett stadigt underlag och lägg hela locket ovanpå och tryck till ordentligt med handflatan. (Se bild.)
  Förslut båda urinburkarna på detta sätt. Sigillet blir en garanti att burkarna är obrutna när de kommer fram till laboratoriet. 

  Märkning av urinburkarna
 8. Märk urinburkarna med streckkodsetiketterna. Sätt dem på sidan av burkarna. 

  Förpackning av urinburkarna

 9. Förpacka urinburkarna i var sin säkerhetsplastpåse. Förslut dem med påsens klisterkant.
 10. Lägg urinburkarna i frigolitlådan.

 11. Låt tränaren/ryttaren eller representant för dessa kontrollera att märkningen av urinburkarna stämmer med märkningen av remissen för dopningsprovtagning och signera detta längst ner på remissen.
  OBS! Ett namnförtydligande ska vara med.
  Remissen ska inte undertecknas av tränaren eller dennes representant, om inte någon av dem varit närvarande under provtagningen. Ange istället på remissen skälet till att vederbörande inte varit på plats eller inte accepterat att skriva på den.
  För SvRF: Om ryttare eller dess representant inte varit med vid provtagningen (funktionär från tävlingsorganisationen varit med istället) så skall ändå ryttare/representant underteckna att de godkänt detta.

  Märkning och förslutning av frigolitlådan

 12. Försluter frigolitlådan och klistrar en etikett på alla fyra sidorna i närvaro av tränare/ryttare eller dess representant.

  Remiss för dopingprovtagning.

 13.  Remiss för dopningsprovtagning har tagits fram av sportförbunden och SVA i samarbete. Använd dem så här:

  Vit remiss - till Svensk Travsport/arrangerande förbund

  Gul remiss - till banan/tävlingsarrangören/tävlingsveterinären

  Blå remiss - till SVA (KMF/Dopningskontroll) tillsammans med proverna

  Röd remiss - till hästens representant

 14. Förpacka frigolitlådan tillsammans med den blå remissen i säkerhetsplastpåse.
 15. Förslut den med klisterkanten på säkerhetsplastpåsen.

 16. Efter att ovanstående utförts lägger man förpackningen i låsbart kylskåp eller motsvarande.
 17. Proverna skickas i avsedd pappkartong så fort som möjligt till:

  SVA
  KMF/Dopningskontroll
  751 89 Uppsala

Foto samtliga bilder: Magdalena Hellström/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls