Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Fotröta hos får – klinisk diagnos och provtagning

Fotröta ger mycket typiska förändringar i klövspalthud och klövhorn. Det kliniska utseendet kan beskrivas med ett graderingssystem 0 - 5 som används bland annat i Australien. Fotröta grad 2 - 5 har en typisk klinisk bild som oftast är tillräcklig för diagnos. Grad 1 kan förekomma både i sjuka och friska besättningar och kan ha andra orsaker än fotröta.

Graderingssystem och provtagningsinstruktion

Sedan 2008 påvisar SVA D. nodosus med PCR-teknik från e-svabb (artikelnummer 633123, kan beställas från SVA, 018-67 43 00, e-post order@sva.se).

För säker provtagning och för att undvika både falskt positiva och falskt negativa provsvar: Ta prov från djur med förändringar! För bästa resultat - ta prov från djur med grad 2.

Provet bör anlända till laboratoriet inom en vecka efter provtagning.

Vid positiva prover bör även virulenstestning av stammen beställas.

Fotröta grad 0. Foto: SVAGrad 0: Normal klöv. Provtas ej!
Foto: Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

Fotröta grad 1. Foto: SVAGrad 1: Lindrig inflammation i klövspalthuden. Provtas ej!
Foto:  Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

Fotröta grad 2. OBS! Provtas! Foto: SVA.

Grad 2: Nekrotiserande inflammation i klövspalthuden som involverar delar av, eller allt mjukt horn på insidan av klövhalvorna. Provtas!
Foto:  Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

  

Provtagning Grad 2. Undvik gödselkontaminerade klövar! Ta från den nekrotiserande processen i klövspalthuden vid övergången mot det mjuka hornet på klövhalvans innervägg. Se pilen.

 Fotröta grad 3. Foto: SVA.
Grad 3: Nekrotiserande inflammation med underminering av sulan. Provtas ej!
Foto:  Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

Fotröta grad 4. Foto: SVAGrad 4: Underminerad sula ända ut till klövkapselns hårda horn. Provtas ej!
Foto: Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

Fotröta grad 5. Foto: SVA.Grad 5: Nekrotiserande inflammation ända ut till klövväggen. Sulan är borta och klövkapseln lös. Provtas ej!
Foto:  Ulrika König, Gård & Djurhälsan 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls