Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Generella serologiska undersökningar (virologisk)

Påvisande av antikroppar mot sjukdomar görs i serum från helblod. Minst 200 mikroliter serum krävs för de flesta serologiska undersökningar. För helblod rekommenderar vi att skicka minst 1 milliliter. Blodprov tas i serumrör, det vill säga i rör utan tillsats av antikoaguleringsmedel. Vi ser helst att prov tas med vakuumsystem då det förbättrar kvalitén på provet.

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller så kallt att det fryser under transporten till laboratoriet. Hemolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. För att undvika hemolys kan blodet centrifugeras och serum separeras, innan serumprovet skickas till laboratoriet. Blodprov som inte centrifugerats bör inte skickas fredagar, särskilt inte då det är varmt ute, då provet kan påverkas under transporten. Serum påverkas däremot i normala fall inte av värme eller kyla utan kan skickas fredagar.

Serum kan sparas i cirka två veckor i kylskåp och långtidslagras vid -20°C.

I blodprov från hästar sjunker de röda blodkropparna snabbt och serum separeras lätt utan centrifugering. Provet sätts då i kylskåp ett dygn och följande dag kan serum hällas av.

Parprov

För påvisande av akut infektion krävs parprov tagna med 10-14 dagars mellanrum, med det första provet taget så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet. Det första serumprovet kan sparas i kyl i avvaktan på uppföljande prov och båda parproven skickas in tillsammans. Skickas det första provet in separat kommer det analyseras direkt och sedan sparas för eventuell omtestning ihop med det andra parprovet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls