Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Påvisande av Bluetonguevirus (BTV)

Vid misstanke om sjukdom kontakta veterinär, som utför eventuell provtagning eller andra åtgärder efter beslut av Statens Jordbruksverk.

Serologi BTV

Den serologiska analysen, påvisande av antikroppar, kan användas för tama och vilda idisslare samt alpackor och lamadjur.

Blodprovet tas i ett 5 ml serumrör (rör utan tillsats).

För serologisk analys kan mjölkprov från kor, får, getter eller vattenbuffel användas från en idivid upp till 50 individer i ett samligsprov eller ett prov från mjölktanken.

Om antikroppar påvisas i ett serumprov eller mjölkprov kan det betyda att djuret eller djuren är infekterade av blåtungevirus eller vaccinerade mot sjukdomen.

PCR BTV

PCR-analysen kan användas för samtliga mottagliga djurslag. Analysen påvisar nukleinsyra från Bluetonguevirus. Blodprovet tas i ett 5 ml EDTA-rör. Fyll röret till minst tre fjärdedelar och se till att blodet blandas med det EDTA som finns som ett pulver på rörets innerväggar. Provet riskerar annars att helt eller delvis koagulera.

Proverna för PCR-analys får inte poolas till ett samlingsprov. En utvärdering vid SVA har visat en betydligt sänkt känslighet för samlingsprov jämfört med analys av separata prov. Inte heller vid export/importärenden får poolning göras, utan proverna måste analyseras separat (EU, SANCO/10286/2008).

Observera att det måste framgå på remissen att analysen avser export annars kan mottagande land underkänna provresultatet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls