Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för spannmål, foder och halm

För att ett analysresultat skall vara tillförlitligt krävs att provet som analyserats har varit uttaget på ett sätt som representerar hela partiet. Nedan finns instruktioner för spannmål och andra torra varor samt stråvaror (hö, halm etc) som kan användas till provtagning för analys av mögelgifter, andra kemiska främmande ämnen med mera.

Provtagning spannmål och andra torra varor utom grovfoder

Delprover tas från 10-20 ställen i partiet (det allra bästa är att ta ut delprover i strömmande vara när spannmålen flyttas mellan behållare). Blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl och ta ut ett laboratorieprov om cirka en liter eller 0,5 kg som läggs i en ren plastpåse. Pressa ut luften innan påsen försluts. Märk provet med lämplig information och fyll i en följesedel/remiss med namn, adress, material, provtagningsdatum önskad analys etcetera. Skicka sedan provet tillsammans med följesedeln/remissen till SVA.

Provtagning grovfoder och halm

Delprov tas från 10-20 ställen i partiet, eller ur olika balar. Klipp och blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl. Efter blandning tas ett laboratorieprov på en till två liter ut och läggs i en ren plastpåse. Pressa ut luften innan påsen försluts. Märk provet med lämplig information och fyll i en följesedel/remiss med namn, adress, material, provtagningsdatum etcetera. Skicka sedan provet tillsammans med följesedeln/remissen till SVA.

Provtagning för offentlig kontroll

Detaljerade anvisningar för provtagning för offentlig kontroll finns i Kommissionens Förordning (EG) nr 152/2009 senast ändrade genom Kommissionens förordning (EU) nr 691/2013.

Följesedel/remiss och postadress

Till de prover som du skickar in skall du bifoga en följesedel/remiss där din kontaktinformation och önskad analys framgår.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls