Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för suggpengen

Representativa prover

För ett representativt prov av spannmål med mera görs ett samlingsprov genom att delprover tas från 10-20 ställen i partiet (det allra bästa är att ta ut delprover i strömmande vara när spannmålen flyttas mellan behållare). Blanda samlingsprovet noga i till exempel en ren plastsäck eller rent kärl och ta ut ett laboratorieprov om cirka en liter eller 0,5 kilo prov som läggs i en ren plastpåse. Pressa ut luften innan påsen försluts.

Halmprov tas från 10-20 ställen i partiet, eller ur olika balar. Klipp och blanda samlingsprovet noga i till exempel en ren plastsäck. Efter blandning av delproverna tas ett laboratorieprov på en till två liter ut och läggs i en ren plastpåse. Pressa ut luften innan påsen försluts.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls