Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för vtec

Provtagningsinstruktion för undersökning av vtec

Vid de flesta provtagningarna på gårdar för vtec tas bara miljöprover, så kallade plockprov eller sockprov. Från mjölkbesättningar kan även mjölkfilter tas för analys. Individuella träckprov och dammprover kan tas vid speciella tillfällen. Antalet prover som ska tas varierar från fall till fall utifrån frågeställning och förutsättningar.

Sockprover

För denna provtagning krävs speciell provtagningsutrustning som tillhandahålls av SVA

 •  Tillklippta tubgasbitar "sockor".
 •  Skoskydd och handskar att ha på händerna.
 •  Plastpåse att stoppar sockorna i.

Sockorna fuktas med speciell PBS buffert eller kranvatten som ej är klorerat. Enklast är att stoppa två tubgasbitar i en plastpåse och sedan fukta tubgasen i påsen för att sedan ta upp dem och sätta dem på stövlarna.

Sätt på dig de skoskydden utanpå stövlarna.

Trä på tubgasen över skoskyddet på främre delen av fotbladet, en tubgassocka på varje fot.

Gå runt med "sockorna" på stövlarna så att träck fastnar på sockorna. Vrid tubgasen 90° runt foten vartefter provtagningen pågår så att hela tubgasbiten kommer i kontakt med golvet och därmed används för provtagning. När du är klar med provtagningen tar du av paret av "tubgassockor" och lägger dem i en plastpåse som du förseglar med liten plastklämma eller knut.

Upprepa proceduren om flera sockprover ska tas i samma djurutrymme.

Plockprover

 • Det enklaste är att ta de här proven samtidigt som du går runt och tar sockproven.
 • Plocka färsk träck från hyfsat färska komockor. Om de är torra på utsidan så ta från insidan.
 • Plocka lite träck från 15-20 olika ställen till ett prov.
 • Liten mängd träck från varje ställe av ca en halv till en sockerbits storlek.
 • Träcken förs över till plastburk med plastlock Cerbo 100 pp.
 • Se till att locket på plastburkarna är ordentligt påsatt så träck inte läcker ut från provet.
 • Stoppa burken i en egen plastpåse och förslut med liten plastklämma.

Mjölkfilter

Mjölkfilter från mjölkanläggningen brukar tas ut vid VTEC- frågeställningar i mjölkkobesättningar. Lägg vid dessa tillfällen mjölkfiltret i en plastpåse och förslut den med en plastklämma/knut.
Märk upp provet och skicka in det som övriga prover

Individuella träckprover

 • Färsk träck tas ut direkt från ändtarmen från det provtagna djuret
 • Minst 10 gram träck behövs för analysen.
 • Träcken placeras i första hand i speciella plastburkar med lock (Cerbo 100 ml) som tillhandahålls av SVA. Lagom provmängd är att fylla dessa burkar till ca 1/3.
 • Träck kan även sändas in i plastpåsar men plastburkar är att föredra.
 • Se till att locket på plastburkarna är ordentligt påsatt så träck inte läcker ut.
 • Märk plastburkar/plastpåsar med djurid från provtaget djur eller löpnr som refererar till löpnummer på följesedeln som ni sänder med proven.
 • Plastburkarna stoppas innan transport i plastpåsar som försluts med en liten plastklämma/knut.
 • Om avsikten är att proverna ska poolas före analys på laboratoriet. Lägg de plastburkar varifrån träck ska poolas tillsammans i samma plastpåse.

Dammprover

Provtagning med svabbar/pappersdukar
Fukta en steril kompress/svabb med PBS buffert (alternativt kan fysiologiskt koksalt användas) och svabba av den yta som önskas provtas. Om ni önskar analysera svabbprov som poolade prov (flera svabbar slås ihop och analyseras som ett prov) stoppas dessa svabbar i samma plastpåse innan de skickas in. Om svabbarna ska analyseras individuellt så stoppar de i separata plastpåsar. Plastpåsarna försluts med en plastklämma/knut.

Samma rutiner för märkning som med träck och foderprover. Det är viktigt att hålla reda på var de olika proverna har tagits i stallet. Ett tips kan vara, att för egen del, rita en skiss som visar var de olika proven är uttagna och hur de är märkta.

Följesedel

Lägg följesedlar i en egen separat plastpåse så att den inte smutsas ner.

Om en större mängd prover ska tas så använd som komplement till SVA:s normala remiss en kompletteringsremiss där det finns plats att lägga in 50 individuella prover.

Om ni önskar att individuellt tagna prover ska poolas vid analysen är det mycket viktigt att ni anger det på följesedeln. Ni kan även markera på följesedeln med en klammer vilka prover som ska poolas ihop.

Om ni väljer att skicka in era prover i flera olika provpåsar (Jiffypåsar)/paket så se till att det finns följesedlar i varje försändelse

Insändning av prover

Prover kan skickas in dels i provpåsar (Jiffypåsar) som sänds som vanliga brev eller som företagspaket. Undvik att ta prover och skicka dem dag före helgdag då proverna då kan bli liggande på posten i flera dagar innan de kommer in till laboratoriet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls