Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Leptospira

Observera zoonosrisken vid hanterande av provmaterial. Handskar, glasögon och munskydd rekommenderas.

Serologisk undersökning

För analys krävs serum eller blodprov i serumrör

Höga antikroppstitrar anses indikera en pågående infektion, även om en påvisad titerstegring med hjälp av parprov är att föredra. Under den första veckan av akut sjukdom behöver dock djuret inte ha påvisbara antikroppstitrar. Vaccination, eller en tidigare infektion, ger som regel upphov till relativt låga titrar som inte stiger signifikant vid parprovsundersökning. Parprover uttas en eller ett par gånger, med två till fyra veckors mellanrum. 

PCR

För PCR-analys måste prov tas före insättande av antibiotika. För provtagning på levande djur är det bäst att analysera både blod och urin.

  • Blodprov kan användas för PCR första veckan efter infektionstillfället, framför allt under feberfasen.
  • Urin är det bästa materialet i slutet och efter feberfasen. Flera urinprov bör helst tas eftersom bakterien utsöndras intermittent.
  • I de fall lever- och/eller njurvävnad finns att tillgå, t ex biopsi eller uttagande av material vid avlivning, kan dessa med fördel användas för PCR-analys.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls