Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktioner schmallenbergvirus

Misstanke

Använd SVA:s allmänna remiss för veterinärer och kliniker alternativt Gård & Djurhälsan:s obduktionsremiss

 • Använd en remiss per besättning
 • Märk alla kroppar/prover/rör med djurens ID-nummer (inkl. SE-nummer och kontrollsiffra)
 • Om du skickar in nyfödda djur utan eget ID-nummer, använd moderdjurets nummer
 • Fyll i ID-nummer (inkl. SE-nummer och kontrollsiffra), djurägare, provtagningsdatum samt ditt namn och telefonnummer på remissen
 • Skicka kroppar/prover/rör och remisser till SVA kylt (4°C) men ej fryst så snart som möjligt
 • Djurkroppar skickas i SVA:s specialkartong för döda djur
 • Kontakta SVA för att få adresskort för företagspaket om du ska skicka kroppar/organprover
 • Skriv tydligt!

Försändelser med kroppar eller organ skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, Travvägen 12A, 756 51 Uppsala.

Försändelser som endast innehåller andra typer av prov än kroppar/organ skickas till SVA, Avdelningen för mikrobiologi, 751 89 Uppsala.

Försändelser med både kroppar/organ samt andra typer av prov skickas till SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala.

OBS: Det är viktigt att proverna förvaras kylt (4°C) men inte fryses

Förpackningsinstruktion
Beställ transportkartonger och adresskort

Döda missbildade nyfödda djur

Fotografera djuret alternativt bifoga en beskrivning av missbildningarna.

Lamm och killingar
Kroppen skickas i kylt tillstånd (ej fryst) till SVA
Alternativt skickas följande material kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Kalv
Följande material skickas kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Levande nyfödda djur med missbildningar

Fotografera djuret alternativt bifoga en beskrivning av missbildningarna

Lamm, killing och kalv
1) Om djuret lever och inte ska avlivas:
Serum och EDTA-blod taget innan djuret erhåller kolostrum skickas kylt (ej fryst) till SVA

2) Om djuret avlivas:

Lamm och killing:
Kroppen skickas i kylt tillstånd (ej fryst) till SVA
Alternativt skickas följande material kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Kalv:
Följande material skickas kylt (ej fryst) till SVA:

 • huvud alternativt hjärna och hjärnstam
 • fostervatten eller svabb (torr bomullstops) från päls i sterilt rör
 • perikardvätska i sterilt rör

Vuxna djur (framförallt nötkreatur) under vektorsäsong med diarré, feber, hastigt nedsatt mjölkproduktion där infektion med schmallenbergvirus inte kan uteslutas

Serum och EDTA-blod skickas kylt (ej fryst) till SVA

Frågor

Vid frågor angående provtagning kontakta Sektionen för lantbrukets djur, SVA, 018-67 40 00
OBS! Instruktioner kan komma att ändras beroende på ny information om sjukdomen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls