Trikiner - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Trikiner

För påvisande av trikiner i muskulatur. Nedan angivna mängder är rent kött efter det att senor och fett rensats bort. Trikiner finns endast i tvärstrimmig muskulatur och då bara i muskeltrådarna. Alltså inte i fett, senor, hjärta, tungans främre hårda del eller andra organ som njure etcetera.

Vildsvin

Prov tas från frambenets grövre muskulatur (fläskläggen), mellangärdets (diafragmans) fäste mot ryggen i de köttiga delarna, eller från muskulaturen i tungans infästning (OBS! inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten). Mellan 25-50 gram färskt material krävs. Eftersom det är svårt att ta ett bra prov från tungan rekommenderar SVA att prov tas från framben eller mellangärde i första hand.

Finns inte dessa muskeldelar kvar kan muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskulatur användas. Då krävs dubbel mängd material, 50-100 gram (vilket medför dubbel undersökningskostnad). Dubbel mängd material gäller även när material som är/varit fruset ska analyseras (vilket också medför dubbel undersökningskostnad). Använd remiss Trikiner-Vildsvin

Tamsvin

Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del av fästet mot ryggsidan (minst 10 gram), annars som vildsvin (minst 20 gram). Använd remiss Trikiner-Tamgris / Häst.

Häst

Prov tas från tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning (OBS! inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten). Mellan 25-50 gram krävs.

Finns inte dessa muskeldelar kvar kan prov tas från mellangärdets fäste mot ryggraden (diafragmapelaren). Då krävs mellan 50-100 gram (vilket medför dubbel analyskostnad). Använd remiss Trikiner-Tamgris / Häst.

Björn

Prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller bakre tungmuskulatur. Cirka 50 gram krävs.

Finns inte dessa muskeldelar kvar kan dubbel mängd muskulatur tas mellan revbenen. Då krävs cirka 100 gram (vilket medför dubbel analyskostnad). Använd remiss Trikiner Björn.

Övriga djurslag (zoodjur samt annat vilt än björn och vildsvin)

Prov tas från mellangärde (diafragmapelaren), muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskel. Cirka 50 gram krävs. Från dessa djurslag analyseras en större provmängd (dubbelt så mycket material som från till exempel vildsvin). Använd SVA:s allmänna remiss för privatpersoner.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls