Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för Q-feber

Coxiella burnetii

PCR-diagnostik utförs på maginnehåll, vaginalsvabbar (E-svabb), vävnad (del av placenta, organ från foster). Bakterien går även att detektera i mjölk från enskilda djur eller tankmjölk. 

Antikroppar mot bakterien kan påvisas i serum (blod), mjölk eller tankmjölk.

Vaginalsvabbar

Använd särskild provpinne, så kallad E-svabb (eSwab), som beställs från SVA, telefon 018-67 43 00

Tankmjölksprov:

  • Tag provet ur tanken efter avslutad mjölkning och då mjölken är väl omrörd
  • Fyll ett sterilt provrör, till exempel ett mjölkrör, upp till en cm från kanten
  • Tag provet samma dag som det läggs på posten

Serum

För analys krävs blodprov i serumrör.

Helblod hemolyserar lätt om det förvaras vid höga temperaturer eller om det fryser under transporten till laboratoriet. Hemolyserat blod kan inte användas för antikroppsundersökning. För att undvika hemolys kan blodprovet centrifugeras och serum separeras innan provet skickas till laboratoriet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls