Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Rabiesvirus, vaccinationskontroll

Påvisande av antikroppar mot rabies görs i serum från helblod. Blodprov tas i serumrör, rör utan tillsats av antikoaguleringsmedel.

För analysen krävs två milliliter (2 ml) helblod eller en milliliter (1 ml) serum.

Helblod hemolyseras lätt om det förvaras varmt eller om transporten till laboratoriet tar lång tid. För att undvika detta kan blodprovet centrifugeras och serum hällas av innan provet skickas till laboratoriet.

Provet kan skickas som vanlig post. En av veterinär väl ifylld remiss måste följa med varje djur. Vi rekommenderar att ni använder SVA:s framtagna rabiesremiss (pdf).

För att provet ska komma med i en analysstart måste provet finnas på laboratoriet vardagen innan analysen påbörjas. Analysen tar tre arbetsdagar och utförs varannan vecka.

OBS! SVA är ej godkänt laboratorium för att analysera vaccinationsantikroppar mot rabies för hundar som ska exporteras till Japan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls