Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion botulinumtoxin

Vid misstanke om botulism ska djurägaren kontakta veterinär för undersökning och helst provtagning av djur och/eller aktuellt foder.

Kom ihåg att spara misstänkt foder (kan frysas in för senare undersökning). Alltför ofta är det, av naturliga skäl, antingen redan uppätet eller kasserat på grund av den dåliga kvalitén. Vid botulismmisstanke kan prover skickas till SVA för analys. Vid analysen kan aktivt botulinumtoxin i serum påvisas. Analysmetoden som SVA använder är helt försöksdjursfri. 

Minst 5 milliliter serum krävs för analysen så ta flera rör blod i så tidigt sjukdomsskede som möjligt. För fjäderfä: ta flera rör blod från djur med tydliga sjukdomssymptom. Blodet tas i rör utan tillsats eller i serumrör med gel. Om möjlighet finns: vänta tills blodkropparna sjunkit eller centrifugerats ner och överför sedan serum till ett nytt rör utan tillsats. Det är viktigt att undvika hemolys (att de röda blodkropparna spricker). Om man vill avvakta med att skicka in provet kan serumet förvaras i kylskåp eller frys i flera dygn. Helblod bör skickas till SVA omgående. Kontakta gärna SVA i samband med provtagning och insändande av prover.

SVA är intresserade av andra provmaterial för toxinanalys inom projektet ANIBOTNET (proverna kan frysas vid behov för senare undersökning):

  • Träck
  • Magsäcksinnehåll: Prov tas med sond eller direkt från magsäcken vid obduktion.
  • Organprover: Lever och/eller mjälte vid obduktion.
  • Foder: Om det finns kvar misstänkt foder tas prov (minst 100 gram) från detta. Kunskapen om botulinumtoxin i foder är begränsad och analysen görs enbart när kliniska symptom på djuren förekommer. Med stor sannolikhet är eventuellt förekommande toxin ojämnt fördelat i foderpartiet, vilket gör värdet av profylaktisk undersökning av foder begränsat.

Odling av C. botulinum görs inte inom diagnostiken på SVA. Bakterien kan förekomma utan toxinproduktion vilket gör det svårt att tolka resultaten. Odlingar kan göras i forskningssyfte. Kontakta Hanna Skarin via SVA:s växel på 018-674000 eller via mail: hanna.skarin@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls