Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Svabbprovtagning i fjäderfäbesättning

Svabbprovtagning i fjäderfäbesättningar

Syfte med svabbprovtagning

Att på ett korrekt sätt ta svabbprov från kloak och/eller luftvägar för analys avseende smittämnen (till exempel isolering eller PCR) från fjäderfän som inkommit för obduktion. 

Material 

 • Provtagningspinnar
 • Prov för PCR kan tas med E-svabb, artikelnr 633126 (10 st) eller 633124 (50 st), eller sterila bomullspinnar utan transportmedium, artikelnr 633002 (enstaka) eller 633003 (100 st)
 • Utrustning för provtagning för bakterier varierar beroende på bakterieart. Generellt tas prov med E-svabb (se ovan). Vissa bakteriearter kräver särskilt transportmedium, Amies kolat medium, artikelnr 633119 (10-pack) eller 633116 (50-pack).
 • Prov för virusisolering tas med särskilda provtagningspinnar för att säkerställa smittämnets överlevnad. Kontakta SVA innan insändande i dessa fall.
 • Märkpenna
 • Vadderat kuvert
 • Remissblankett

Procedur

Infångning och hantering av fåglarna

Fåglarna fångas och bärs till en väl upplyst plats där provet kan tas. Ta om möjligt provet innanför eventuell hygienspärr.

Mindre fåglar hålls i famnen. Hönsfåglar är i regel lätta att hantera om de hålls på det beskrivna sättet, och behöver sällan hållas fast hårt. Kläm inte fågeln hårt över bröstet eftersom det försvårar andningen.

Större fjäderfä kan vara svårare att hantera och blir ofta mer stressade. Om fåglarna är för stora för att hålla i famnen så läggs de istället på sidan på golvet.

Unga och vuxna strutsfåglar provtas stående. De flesta strutsar blir lugnade av att en strumpa träs över huvudet. Fågeln kan sedan försiktigt fösas in med huvudet före i ett hörn eller ännu hellre in en hanteringsanordning. Låt alltid djurägaren hantera strutsfåglar.

Provtagningsteknik

Prov från näshålan kan tas från både levande och döda fåglar. Provet tas genom att näbben öppnas och svabben förs upp i gomtaket och roteras i öppningen mellan svalg och näshåla (se bild).

Provtagning i näsåla från en höna.

Provtagning i näshålan från en höna. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kloakprov kan tas från både levande och döda fåglar. Provet tas genom att svabben försiktigt förs in i kloaken en liten bit (ett par centimeter hos fjäderfä av en hönas storlek) och roteras mot slemhinnan. Provet bör tas försiktigt eftersom slemhinnan är skör och kan blöda vid ovarsam hantering.

Ibland är fågelns kloak tom eller innehåller endast vätska och eller urinsyra. Man bör då i regel välja en annan fågel eller försöka igen en stund senare.

Prov från ögat kan tas från levande och döda fåglar. Provpinnen förs försiktigt mot slemhinnan under ögonlocket. 

Från döda fåglar kan man i samband med obduktionen även ta prov från till exempel tarm eller trakea. Provpinnen stryks mot slemhinnan. 

För sådana provpinnar som saknar handtag/kork att hålla i under provtagningen ska man bryta eller klippa av den del av pinnen som varit i kontakt med handen innan pinnen placeras i transporthållaren/burken. Risken är annars stor att provet kontamineras.

Transport av prover

Proverna kan skickas till laboratoriet per post. Prov för virusundersökning måste i vissa fall skickas kylda (i kylväska). Frys aldrig proven. 

Glöm inte att märka proven och fylla i remissen! 

Beställning av provtagningspinnar och kuvert görs via vår hemsida.

Kontakta gärna SVA, Avdelningen för mikrobiologi, vid frågor om provtagning på tel. 018-67 40 00 (vxl).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls