Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov kameldjur

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA.

Det rekommenderas att flera djur i flocken provtas vår och höst. Helst undersöks samtliga djur individuellt. Annars provtas utvalda djur, t ex yngre som ofta bär på fler parasiter än äldre. Om samlingsanalys önskas skickas individuella prov tillsammans med en remiss där det framgår vilka prov som ska analyseras som en samlingsanalys, max tre individer per samlingsanalys.

För undersökning av endast mag- och tarmparasiter samt lilla leverflundran behövs cirka 1 deciliter träck. Om även odling för stor löpmagsmask önskas behövs ytterligare minst 1 deciliter. Träckprovet förpackas lämpligen i dubbla plastpåsar, som märks med namn eller liknande, och läggs i ett vadderat kuvert eller paket tillsammans med remiss.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls