Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Träckprov hund och katt

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag, undantag lungmaskar, se nedan. Om provet tas en fredag förvaras träckprovet i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA. Prov för PCR avseende Tritrichomonas foetus kan analyseras även om provet varit djupfryst.

Hund

Håll hunden kopplad och under strikt uppsikt under 1-2 dygn innan provtagning. Detta är mycket viktigt för att undvika att hunden äter avföring från andra djur (kan ge felaktiga resultat).

 • Ta cirka 0,5 deciliter färsk avföring och förpacka i plastpåse eller tätslutande burk som märks på utsidan med hundens namn. Evakuera så mycket luft som möjligt innan påsen försluts. Rör rekommenderas inte pga mängden prov ofta blir för liten.
 • Lägg påsen/burken i ytterligare en plastpåse tillsammans med något absorberande, t ex hushållspapper. Förslut.
 • Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

För analys av lungmask och/eller fransk hjärtmask tas träckprov tre dagar i följd. Observera att prov för lungmask och fransk hjärtmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer senast torsdag.

Samlingsanalyser kan vara aktuellt i valpkullar. Ta då individuella prov och skriv tydligt på följebrevet/remissen att proven ska analyseras tillsammans, max 3 individer per samlingsprov. På laboratoriet vägs sedan lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Analys för påvisande av Giardia  med immunofluorescensteknik kan inte utföras på samlingsprover. Om samlingsanalys önskas för Giardia, kontakta SVA innan provet skickas. Då kan en alternativ metod väljas.

Katt

Håll katten inne under 1 dygn innan provtagning för att undvika att katten äter gnagare, fåglar etc. vilka kan ha parasiter (kan ge felaktiga resultat).

 • Ta cirka 2 matskedar färsk avföring och förpacka i plastpåse eller tätslutande burk som märks på utsidan med kattens namn. Undvik i möjligaste mån att få med kattsand. Evakuera så mycket luft som möjligt innan påsen försluts. Rör rekommenderas inte pga mängden prov ofta blir för liten.
 • Lägg påsen/burken i ytterligare en plastpåse tillsammans med något absorberande, t ex hushållspapper. Förslut.
 • Lägg prov och ifylld remiss/följesedel i vadderat kuvert.

Samlingsprov kan vara aktuellt i en kull med kattungar. Ta då individuella prov och skriv tydligt på följebrevet/remissen att proven ska analyseras tillsammans, max 3 individer per samlingsprov. På laboratoriet vägs sedan lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven.

Samlingsprov kan inte användas vid frågeställning Giardia (immunofluorescens) eller Tritrichomonas foetus (PCR). Om samlingsanalys önskas för Giardia, kontakta SVA innan provet skickas. Då kan en alternativ metod väljas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls