Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

EURL-Campylobacter

Välkommen till Europeiska unionens referenslaboratorium (EURL) för Campylobacter. På den engelska versionen av webbplatsen kan du hitta information kring de aktiviteter som EURL utför på uppdrag av Europeiska kommissionen.

1 juli 2006 utsågs Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till EURL för Campylobacter av Europeiska kommissionen, DG Health and Consumer Protection.

EURL:ets huvudfunktioner och huvuduppgifter anges i Artikel 94 i förordningen (EU) 2017/625. Dessa inkluderar årliga aktiviteter som:

  • Att organisera och skicka ut prover för kompetensprovning av medlemsländernas Nationella Referenslaboratorier (NRL) avseende detektion och kvantifiering av Campylobacter.
  • Att årligen organisera en workshop.
  • Att utvärdera och utveckla analytiska metoder.
  • Att ge vetenskaplig och teknisk support till EU och NRL:en.
  • Att kommunicera och samarbeta med laboratorier som analyserar livsmedelsprover.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls