Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Så förpackar du prover till SVA

Alla prover ska packas och transporteras på ett säkert sätt, så att provmaterialet inte kan läcka ut under normala transportförhållanden.

Finns det misstanke om allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom, kontakta alltid SVA och jourhavande veterinär på tel 018-67 40 00 innan du skickar in provet.

Förpackning 

När du skickar in prov klassificerat som UN3373 (Biologiskt ämne, Kategori B (animalt material)) måste antingen sekundär- eller ytterförpackning vara styv (vid vägtransport). Vid lufttransport ska ytterförpackningen vara styv.

För vätskor gäller 

 • Tätt primärkärl, till exempel ett glas- eller plaströr med tätslutande gummipropp eller skruvlock.
 • Tät och skyddande sekundärförpackning med absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen.
 • Skyddande ytterförpackning.

För fasta ämnen gäller

 • Primärkärlet ska vara dammtätt, till exempel en plastpåse. 
 • Sekundärförpackningen ska vara dammtät, till exempel en plastpåse  Om det är oklart om det finns vätska kvar i primärkärlet under transporten, ska absorberande material läggas mellan första och andra förpackningen. 
 • Skyddande ytterförpackning.

Märkning och etikettering 

Vid vägtransport ska ytterförpackningen märkas med

 • Etiketten UN3373.
 • Biologiskt ämne, kategori B - utskrivet på förpackningen med minst 6 millimeter stora bokstäver.
 • Avsändarens och mottagarens namn och adress.

Vid lufttransport ska ytterförpackningen märkas med

 • Etiketten UN3373.
 • Biological substance, Category B  - utskrivet på förpackningen med minst 6 millimeter stora bokstäver.
 • Avsändarens och mottagarens namn och adress. 

Om du inte har tillgång till UN3373-etiketter kan du rita symbolen själv på utsidan av förpackningen. Använd en ordentlig spritpenna, linjerna i rutan behöver vara minst 2 millimeter tjocka och texten inuti minst 6 millimeter hög. Så här ska symbolen se ut:

 Folkhälsomyndigheten har tagit fram en utmärkt guide för hur du packar provet rätt (PDF).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls