Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Meddelande till kunder som använder VetMIC CLIN GN

Ändring gällande tolkning av resultat för nitrofurantoin

Flera bakteriearter inom familjen Enterobacteriaceae är inte tillräckligt känsliga för nitrofurantoin för att man ska nå terapeutiska koncentrationer i urin vid normaldos (exempelvis Klebsiella pneumoniae och Proteus mirabilis). Eftersom det saknas data för många arter har vi valt att anpassa tolkningen för VetMIC CLIN GN till EUCASTs tolkning på humansidan. De begränsar tolkningen till att endast gälla E.coli och nedre urinvägsinfektioner.

Observera den nya versionen av svarsblankett där fotnot tre (3) har ändrats.

För mer information om nitrofurantoin se:

1) Information från Läkemedelsverket. Dosering av antibiotika till hundbehandlingsrekommendation.
https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2016/Info_fran_LV_vet_suppl_2016.pdf

2) EUCAST rationale document.
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Nitrofurantoin_rationale_1.0.pdf

Kontakt vid frågor:
E-post: substrat@sva.se
Telefon: +4618674167

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls