Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Exotiska idisslare

De svenska lantbruksdjuren har utökats med exotiska idisslare som bison, jak och vattenbuffel.

Jakar kan ha flera olika färger men i Sverige är de flesta svarta. Foto: Karin Persson Waller/SVA.

Dessa produktionsdjur kommer från andra förhållanden och ekosystem än de svenska och ställer därför andra krav på skötsel och utfodring. De kan också vara känsliga för sjukdomar som finns bland svenska djur men som de nya inte sedan lång tid har anpassat sig till. Importer av livdjur innebär alltid risk för införsel av smittor. Nya djurslag ställer krav på kunskaper hos djurägare och veterinärer.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls