Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ren

Tillskottsutfodring på bete förekommer periodvis när betet är blockerat eller svåråtkomligt på grund av skare och is. Foto: Erik Ågren/SVA

I Sverige finns cirka 250 000 renar i vinterpopulationen. Drygt 4500 renägare i 51 samebyar bedriver tamrenskötsel på ungefär 50 procent av Sveriges yta och producerar mellan 1200 och 2000 ton renkött per år. 

Vid renslakten sker veterinärbesiktning för att säkerställa den livsmedelshygienska kvalitén av slaktkroppen. På SVA utförs bland annat obduktioner och preparatundersökningar, samt diagnostiska analyser av prover från renar.

SVA deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, och utför rådgivning i ämnesområdet rensjukdomar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls