Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om foder

Vem betraktas som foderföretagare?

Du räknas som foderföretagare om du hanterar foder som ett led i produktionen av livsmedel. Det innebär att alla som framställer, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder till livsmedelsproducerande djur (inklusive hästar) är foderföretagare. Du kan alltså vara foderföretagare utan att hålla egna djur. Omvänt gäller att även du som håller livsmedelsproducerande djur och köper in foder, och därmed hanterar foder till djuren, räknas som foderföretagare.
Tillverkare och importörer av foder till sällskapsdjur, och andra icke livsmedelsproducerande djur, är också foderföretagare. 

Dessa grupper räknas oftast som foderföretagare:

 • Jordbrukare (primärproducenter)
 • Hästhållare
 • Fodertillverkare
 • Fodertransportörer
 • Foderimportörer
 • Foderleverantörer 

Läs mer om bestämmelser och skyldighet för foderföretagare på Jordbruksverkets webbplats.

Vilket regelverk gäller vid tillverkning/utnyttjande av foder?

Jordbruksverket har tagit fram en broschyr som de kallar ”Du är foderföretagare – Dessa regler gäller dig”. I denna broschyr presenteras på ett lättförståeligt sätt vilka regler och lagar som gäller för foderföretagare. Broschyren hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Jag är mindre fodertillverkare – måste mitt företag ha HACCP?

En primärproducent är i vardagligt tal en jordbrukare som håller livsmedelsproducerande djur och/eller odlar grödor som kan bli livsmedel eller foder. Primärproducenter delas in i två grupper beroende om de har enkel eller avancerad fodertillverkning. En primärproducent med enkel fodertillverkning får leverera/sälja högst 10 ton foder/år till köpare inte längre bort än 50 km från gården. Primärproducenter med enkel fodertillverkning behöver inte ha ett egenkontrollprogram baserat på HACCP-principerna.

Foderföretag som bedriver avancerad primärproduktion av foder eller har en produktion där det krävs ett godkännande ska ha ett egenkontrollprogram som följer HACCP-principerna.

Foderkonsulterna på SVA erbjuder hjälp med att ta fram och granska HACCP-planer för små och stora foderföretag. Kontakta foderkonsulterna för mer information. 

En livsmedelstillverkare avyttrar sina biprodukter som foder – vilket regelverk gäller i detta fall?

En livsmedelstillverkare som avyttrar sina biprodukter som foder betraktas enligt gällande lagstiftning som foderföretagare. Det betyder att det regelverk som gäller inom foderområdet tillämpas helt och hållet till en sådan livsmedelstillverkare utan undantag.
Läs mer om bestämmelser och skyldighet för foderföretagare på Jordbruksverkets webbplats. 

Var kan jag få information/hjälp rörande foderfrågor?

Foderkonsulterna på SVA arbetar med rådgivning och utbildning inom foderfrågor. Läs mer om foderkonsulternas tjänster eller kontakta någon av konsulterna direkt för mer information, 018-67 40 23 eller via formulär Kontakta SVA nedan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls