Åkerfräken - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Åkerfräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Åkerfräken

Latinskt namn: Equisetum arvense L. 

Generell information

Åkerfräken är giftig för hästar på grund av innehållet av de giftiga ämnena alkaloider och saponiner samt enzymet tiaminas. Tiaminas bryter ner tiamin, vitamin B1. Den färska växten är osmaklig och ratas i normalfallet av betesgående djur. Gäss och kaniner äter den gärna och utan problem. Åkerfräken är även giftig när den är torkad. Hö som innehåller cirka 20 procent åkerfräken kan ge neurologiska symtom och dödsfall hos häst inom två veckor. Se även kärrfräken och örnbräken.  

Förgiftningssymtom

Vacklande gång, delvis förlorad rörelseförmåga (okoordinerade bakben) och överkänslighet. Efter hand även blodfyllda slemhinnor, förstoppning, starkt färgad urin, total förlust av rörelseförmåga och sväljförmåga, andningssvårigheter, krampryckningar och dödsfall.

Utfodring av förgiftade djur med bryggerijäst eller höga doser vitamin B1 (tiamin) kan häva förloppet, tillsammans med övrig veterinär behandling.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls