Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Alsikeklöver

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Alsikeklöver

Latinskt namn: Trifolium hybridum L. 

Generell information

Alsikeklöver är en av flera olika växter som kan orsaka fotosensibilitet (ökad känslighet för ljus) med hud- och leverskador hos hästar. Det är främst under blöta eller fuktiga betesförhållanden som alsikeklöver har påvisats orsaka förgiftning, men även en stor andel alsikeklöver i hö/ensilage (mer än 20 procent) kan resultera i hälsoproblem. Det är inte känt exakt vilken substans som orsakar förgiftningen, men något mykotoxin eller växtendogent toxin, som främst bildas under fuktiga förhållanden, misstänks.

Observera att vissa fröblandingar innehåller alsikeklöver, sådana bör undvikas för hästbeten. 

Förgiftningssymtom

Framför allt fotosensibilisering. Övriga symtom på alsikeklöverförgiftning hos häst kan vara dålig aptit, depression och slöhet, uttorkning, förhöjd kroppstemperatur, ödem i nedre delen av benen, gulsot, diarré, blödande hudutslag och sår i munhålan. Generellt återhämtar sig drabbade hästar fort från både hud- och leverskador om det foder/bete som innehåller alsikeklöver tas bort, men enstaka dödsfall har förekommit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls