Ängsbräsma - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ängsbräsma

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Ängsbräsma

Latinskt namn: Cardamine pratensis L. 

Generell information

Växten anses vara skadlig i färskt tillstånd, men oskadlig i torkat tillstånd. Ratas i normalfallet av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

Slaganfall hos hästar och nötkreatur. Även stelhet, förlamning i extremiteterna, diarré, kraftig gasutveckling i mag-tarmkanalen, blodig urin och avmagring har noterats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls