Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Baldersbrå

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Baldersbrå

Latinskt namn: Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz 

Generell information

Det är inte ovanligt att växten förekommer i riklig mängd i förstaårsvallar insådda utan skyddsgröda. Putsning i tidigt stadium är en effektiv metod (som alternativ till kemisk bekämpning) för att få bort baldersbrå ur vallen, eftersom den är fröspridd.  

Orsak till att växten är oönskad

Kan ta över helt och hållet i vallar. Ätes ogärna, bitter smak, träig.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls