Bergsyra - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bergsyra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Bergsyra

Latinskt namn: Rumex acetosella L. 

Generell information

Kallas även liten syra, rödsyra. Bergsyra innehåller oxalater och glykosider, men symtomen efter konsumtion är symtom på oxalatförgiftning. Bergsyra anses vara speciellt giftig vid frömognaden. På sand-, grus- och myrjord kan den dominera i äldre vallar. 

Förgiftningssymtom

Stapplighet, diarré, magkatarr, förlamning i extremiteterna, muskelspasmer, onormal andning. Hos hästar kan bergsyra orsaka ett berusningsliknande tillstånd. Dödlig utgång hos häst finns rapporterad i äldre litteratur. Se även ängssyra.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls