Bovete - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bovete

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Bovete

Latinskt namn: Fagopyrum esculentum M. 

Generell information

Skalade bovetefrön anses ofarliga, men djur som konsumerat stora mängder färska eller torkade plantor har drabbats av fotosensitivitet. Pigmentet fagopyrin anses orsaka giftigheten, och är giftigt även efter att växten torkats. Växten innehåller också cyanidin och flera antinutritionella substanser (trypsin- och proteasinhibitorer). 

Förgiftningssymtom

Fotosensitivitet (se alsikeklöver). Ljuskänslighet hos vita och ljusa djur inom 24 timmar efter konsumtion. Dermatit, lever- och nerv-påverkan. Dödsfall kan ej uteslutas. Skugga är viktigt för behandling av påverkade djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls