Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bovete

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Bovete

Latinskt namn: Fagopyrum esculentum M. 

Generell information

Skalade bovetefrön anses ofarliga, men djur som konsumerat stora mängder färska eller torkade plantor har drabbats av fotosensitivitet. Pigmentet fagopyrin anses orsaka giftigheten, och är giftigt även efter att växten torkats. Växten innehåller också cyanidin och flera antinutritionella substanser (trypsin- och proteasinhibitorer). 

Förgiftningssymtom

Fotosensitivitet (se alsikeklöver). Ljuskänslighet hos vita och ljusa djur inom 24 timmar efter konsumtion. Dermatit, lever- och nerv-påverkan. Dödsfall kan ej uteslutas. Skugga är viktigt för behandling av påverkade djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls