Brännässla - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Brännässla

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Brännässla

Latinskt namn: Urtica dioica L.

Generell information

Kallas även stornässla. Avslagna och nedvissnade eller späda färska plantor äts ibland av hästar och andra djur på bete. 

Orsak till att växten är oönskad

Kan framkalla hudinflammation vid hudkontakt, men anses ej vara giftig vid förtäring. Enstaka fall av hudutslag samt allmänt obehag och inkoordination med några timmars varaktighet vid hudkontakt har rapporterats på häst (och hund).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls